Geld/Registratie/Aantekening

Hier vindt u alle informatie.

dinsdag 8 december 2009

Waarom kan je lenen met een BKR registratie?

Lenen met BKR gecompenseerd door hoge rente

Omdat het aanbod in de BKR markt de afgelopen jaren enorm is gestegen, is de markt zeer interessant geworden. Veel mensen zitten in de problemen door kosten door bijvoorbeeld dure mobiele abonnementen en laptops op afbetaling. De combinatie met hoge rentes levert de krediet verstrekkers een leuke rendement en een interessant risico.

Geld lenen met BKR gaat dan gepaard met een hoge rente, dusdanig hoog dat het totale risico voor banken kan worden gecompenseerd.

Lenen met BKR zegt niet 100% iets over krediet waardigheid
Uiteraard zullen zeer grote risicos worden gemeden. Iemand die geen zicht heeft op werk zal moeilijk een lening kunnen verkrijgen. Bij veel mensen betreft het het óm zogenoemde 'incidenten'. Deze mensen hebben veelal toch een betrouwbare financiele toekomst, zodat deze doelgroep door het lage risico toch zeer interessant is leningverstrekkers.

zondag 6 december 2009

Wat is een BKR registratie precies?

Het Bureau Krediet Registratie (BKR), gevestigd te Tiel, houdt van elke persoon met een in Nederland afgesloten krediet een elektronisch dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Het gaat onder andere om afgesloten kredietcontracten, zoals leningen, creditcards en debet-faciliteiten op betaalrekeningen. Telecommunicatiebedrijven die zijn aangesloten bij BKR kunnen hun telefoonabonnementen laten registreren. Naast registratie van kredieten en telefoonabonnementen, worden ook betalingsachterstanden op deze contracten geregistreerd.

Van ongeveer 11 miljoen consumenten zijn bij BKR kredieten geregistreerd. De bedoeling van deze administratie is de kredietwaardigheid te kunnen beoordelen van mensen die een lening aanvragen. Het geregistreerd zijn van een betalingsachterstand bij een persoon is voor de meeste geldverstrekkers een reden om geen lening aan deze persoon te verstrekken.

BKR stelt dat het bijdraagt aan het voorkomen van een maatschappelijk probleem, door consumenten te beschermen tegen overkreditering (teveel lenen). Daarnaast worden financiële instellingen beschermd tegen kredietnemers die hun leningen niet kunnen aflossen. Elk jaar worden ongeveer 1 miljoen nieuwe kredieten bij BKR geregistreerd. Gegevens over een lening worden bewaard tot 5 jaar na afloop van het contract. Hypotheken worden niet geregistreerd, tenzij de lener zijn termijnen niet betaalt.

BKR werd in 1965 opgericht door de Nederlandse banken en financiële dienstverleners. Er werken ongeveer 100 medewerkers op het kantoor in Tiel. Er waren anno 2003 circa 250 aangesloten instellingen. Elke instelling met een bankvergunning is wettelijk verplicht aangesloten bij BKR. Het zijn echter niet alleen banken die zijn aangesloten, ook postorder-, telecom-bedrijven en leasemaatschappijen zijn aangesloten. Deze laatsten registreren doorgaans echter alleen wanneer er achterstanden ontstaan.

De banken vragen van iedereen die een lening of een product aanvraagt waarop de bank potentieel een kredietrisico kan lopen (een bankrekening zonder debetfaciliteit valt hier ook onder) gegevens op bij BKR. BKR oordeelt niet zelf, maar stelt slechts de gegevens ter beschikking aan de bank. BKR behandelt ongeveer 15 miljoen aanvragen per jaar. BKR brengt de aangesloten instellingen ongeveer 42 eurocent per aanvraag in rekening. Van die inkomsten bedruipt de organisatie zich. Daarentegen vergoedt BKR de registraties van contracten aan de deelnemers.

Geregistreerd worden kredieten met een minimale looptijd van 3 maanden, die zijn verleend aan een natuurlijke persoon (inclusief bijvoorbeeld ondernemers met een eenmanszaak), en die tussen een bepaalde ondergrens en bovengrens liggen. De geregistreerde kredietgegevens zijn:

De hoogte van het krediet
Het moment waarop het krediet ontstond
De voorziene laatste aflossingsmaand
De daadwerkelijke laatste aflossingsmaand
De kredietsoort
Eventuele bijzonderheden in de aflossing van het krediet
Het register bevat naast de kredietgegevens de volgende persoonsgegevens:

Achternaam
Voorletter(s)
Geboortedatum
Adres
Woonplaats
Zaken als inkomen, huurschuld, belastingschuld of onbetaalde rekeningen bij het energiebedrijf staan niet geregistreerd. Ook studiefinancieringen van de Informatie Beheer Groep worden niet door BKR geregistreerd.

De consument kan inzage vragen in zijn dossier en, zo nodig, een verzoek indienen om dit te laten corrigeren. Daarnaast kan hij navragen welke instellingen in de afgelopen 12 maanden zijn dossier hebben opgevraagd. Als zou blijken dat het dossier ten onrechte is opgevraagd dan wordt volgens BKR een zware boete opgelegd aan de betreffende instelling. Vaak is een afgewezen lening voor de consument aanleiding om inzage op te vragen. In 2001 gebeurde dat 52.000 keer. In 2006 betaalden 117.000 consumenten de gevraagde 4,50 euro om hun eigen gegevens in te zien.

BKR bevat geen gegevens die duidelijk maken hoeveel een persoon maandelijks aan aflossing van een lening kan betalen, hoogstens bevat het een mogelijke indicatie hiervoor. Daarnaast zijn zaken als hypotheken, huurschulden, schulden bij het energiebedrijf, en andere betalingsachterstanden niet in het Centraal Krediet Informatiesysteem van BKR opgenomen. Er zijn plannen om zulke gegevens te gaan registreren, zodat beter aan het oorspronkelijke doel van BKR - het tegengaan van overkreditering - kan worden voldaan.

Vanaf 1 februari 2009 is Peter van den Bosch MBA RB algemeen directeur van het BKR, Van den Bosch is afkomstig van Achmea waar hij sinds 1996 werkte.